Meenakshi Samedha Chokkalingaswamy Aalayam

1 2 3
4 5

Vinayagar

Vinayagar

Murugar

Murugar

 Hanumar

Hanumar

Saptha Kanniar

Saptha Kanniar

Dhakshinamurthy

Dhakshinamurthy

Saneeswarar

Saneeswarar

12

Urchavars

Urchavars

Archagar Krishna Battar

Archagar Krishna Battar